Obradował Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie Rady Krajowej i Zjazd Krajowy– Sękocin Stary – 25–27.03.2015

25 marca 2015 w Sękocinie Starym rozpoczęło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. Na posiedzeniu omawiano sprawy związane z projektem programu i regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczego. Omówiono także sprawozdanie z działalności Rady Krajowej za okres międzyzjazdowy oraz sprawy organizacyjne zjazdu. Członkowie RK zostali poinformowani o aktualnych problemach spółek.

Następnego dnia, w czwartek 26 marca br. rozpoczęły się obrady Zjazdu Krajowego ZLP w RP. Na zjazd przybyło 129 delegatów z nadleśnictw wszystkich regionalnych dyrekcji LP, parków narodowych, IBL, BULiGL, DGLP oraz Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Poczet (delegaci z Środkowopolskiego Regionu ) wprowadził sztandar związku i przewodniczący Bronisław Sasin rozpoczął obrady Zjazdu. Za stołem prezydialnym zasiedli także wiceprzewodniczący Związku: Halina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski i Zbigniew Czeryba oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Ruda. Obrady Zjazdu prowadził Jerzy Miliszewski (Okręg Krosno) oraz Krzysztof Górski (Okręg Szczecinek), a protokołowały Janina Sobczak ( Region Zachodni ) oraz Renata Adamkiewicz ( Region Wielkopolski) . Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej za poprzedni okres złożył Bronisław Sasin (sprawozdanie w załączeniu), a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Janusz Ruda, który wnioskował o udzielenie absolutorium Radzie Krajowej Związku. Na obrady Zjazdu przybył przedstawiciel Ministra Środowiska – Janusz Łogożny, Naczelnik Wydziału  Gospodarki Leśnej. Delegaci bardzo wysoko ocenili jego wystąpienie, znajomość leśnych tematów i przychylność do zgłaszanych problemów.

Nowy obrazPrezydium Zjazdu- drugi od lewej Janusz Łagożny

Miłym akcentem Pierwszego dnia Zjazdu było wręczenie odznaczeń związkowych.

Złoty Znak Związku otrzymali:
Zbigniew Nahajowski Okręg Wrocław
Zbigniew Janeczek     – Okręg  Lubelski
 

Odznakę związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”
Srebrną odznakę otrzymał:    Arkadiusz Kujawski      – Okręg Szczecinecki
Brązową odznakę otrzymali: Elżbieta  Kosierkiewicz      „              „
Marcin Majewski –             „              „

Nowy obraz (1)Odznaczeni Złotym Znakiem Związku     

Nowy obraz (2)Odznaczeni odznaką związkową „ Zasłużony dla Lesników Polskich

W dyskusji nad sprawozdaniami delegaci najwięcej czasu poświęcili problemom mieszkaniowym, zgłaszali uwagi do proponowanej przez Związek polityki mieszkaniowej, podatkom od nieruchomości oraz wysokim czynszom mieszkaniowym, po wprowadzeniu nowych zasad naliczania czynszów. W wielu wystąpieniach podkreślano, że  krzywdzące jest wyliczanie jednej stawki bazowej dla najemców mieszkań czynszowych i mieszkań funkcyjnych. Były głosy za przyznaniem rekompensaty dla pracowników, którzy nie mieszkają w mieszkaniach służbowych i w przeszłości też nie korzystali z takich mieszkań. Wielu delegatów zgłaszało uwagi do wysokości dodatku za używanie własnego lokalu oraz za utrzymanie kancelarii.

Oddzielny blok w dyskusji dotyczył wysokości stawki za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Apelowano o bardziej energiczne działania Związku w tej sprawie.

Nowy obraz (6)

Nowy obraz (5)

Nowy obraz (4)

Nowy obraz (3)

      Delegaci Zjazdu na sali obrad

Ostatnim akcentem pierwszego dnia Zjazdu było wystąpienie przedstawicieli firmy brokerskiej Mentor. Maciej Barcik – Dyrektor Biura oraz Robert Wardecki – Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych, którzy podsumowali pakiet zdrowia i ubezpieczeń grupowych dla pracowników Lasów Państwowych.

Drugi dzień Zjazdu to praca nad uchwałami i wnioskami Zjazdu. Trwały gorące dyskusje, polemiki i walka na argumenty, bo każdy region kraju, a także każda grupa zawodowa leśników ma swoje problemy i pomysły na ich rozwiązanie. Ostatecznie dzięki uzgodnionym i wypracowanym, czasem z trudem poglądom oraz dzięki pełnej zaangażowania pracy komisji uchwał i wniosków, podjęto uchwały i wnioski Zjazdu – protokół Komisji w załączeniu. Rada Krajowa będzie miała wiele pracy, aby wprowadzić je w życie i sprawić, że z „papierowych zapisów” staną się kierunkami działania.

Tutaj do pobrania sprawozdanie z działalności związku za 2014 rok.

Tutaj do pobrania uchwały zjazdu.