MIĘDZYNARODOWE XXIII SZACHOWE MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

MIĘDZYNARODOWE XXIII SZACHOWE MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

1.Termin i miejsce:

 • 25 – 28 luty 2015 roku, Leśny Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy. „ Nagórzyce”- Nadleśnictwa Smardzewice

Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Nagórzyce”

97-213 Smardzewice
tel./fax. (044) 725-73-20, fax. 725-73-21

www.lasy.com.pl/losw
e-mail: los.nagorzyce@lodz.lasy.gov.pl

adres: Swolszewice Małe, ul. Leśna 1

GPS: 51°28’19.4″N 19°59’09.7″E

          51.472069, 19.986023

 

2.Organizatorzy:

 • Związek Leśników Polskich w RP – http://www.zwiazek.lesnikow.polskich.pl
 • RDLP Łódź – http://www.lodz.lasy.gov.pl
 • Nadleśnictwo Smardzewice –  http://www.smardzewice.lasy.gov.pl

3. Kontakt:

 • Kierownik turnieju – Paweł Kania, tel. 606 796 465
 • Sprawy organizacyjne i zgłoszenia: Hanna Krych, tel. 22 5898 100, kom. 693 843 611            zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl

 

4. Uczestnicy:

 • Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy:

◦        PGL Lasy Państwowe
◦        Parków Narodowych
◦        Instytutu Badawczego Leśnictwa
◦        Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
◦        pracownicy naukowi i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni
◦        nauczyciele i uczniowie szkół leśnych
◦        pracownicy ZUL-i aktualnie współpracujący z jednostkami PGL LP posiadający
wykształcenie leśne
◦        emeryci i renciści PGL LP
◦        delegacje zagraniczne których członkowie są leśnikami lub pracownikami naukowymi
wydziałów leśnych.

 • Turniej Szachów Błyskawicznych ma charakter otwarty.

5. Zapisy do XXI Mistrzostw Polski Leśników poprzez ZLP w RP:

 • do 5 lutego 2015 roku,
 • zgłoszenia dokonuje jednostka zatrudniająca zawodników lub osobiście zawodnicy, 

            startujący na własny koszt,

 • zgłoszenia pisemnie pocztą, faksem bądź pocztą elektroniczną,
 • adres: Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 5898 100

e-mail:  zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl

 •  koszt uczestnictwa  580 zł, w przypadku przyjazdu w dniu 26 lutego 2015 roku – 480 zł ,

jednostki delegujące zawodników zostaną obciążeni przez Leśny Ośrodek Szkoleniowy  „Nagórzyce” na podstawie faktury,

 • zawodnicy zgłaszający się bez skierowania zakładu pracy dokonują wpłaty do 5.02. 2015 r.

na nr konta  bankowego: 29 1160 2202 0000 0000 2685 7157,

 • ilość miejsc jest ograniczona – do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. System rozgrywek – regulamin:

 • Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie.
 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
 • Tempo gry 30 minut gry na partię dla zawodnika.
 • Przeprowadzona zostanie klasyfikacja drużynowa. Drużyna składa się z 2 lub 3 zawodników.
 • Składy drużyn przyjmowane są w trakcie odprawy technicznej.
  W końcowej klasyfikacji drużyny liczy się punktacja 2  zawodników z największą
  liczbą punktów. Ostateczna weryfikacja składu drużyn nastąpi przed rozpoczęciem
  drugiej rundy
 • W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza:

◦        średni Bucholz,

◦        Bucholz,

◦        progres,

◦        większa liczba zwycięstw,

◦        wynik bezpośredni,

◦        losowanie.

 • W klasyfikacji drużynowej w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe
  miejsce zawodnika w klasyfikacji indywidualnej.
 • Odprawa techniczna 26 lutego 2015 roku o godzinie 8:45.
 • W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. W sprawach

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu
Szachowego P Z  Szach. W sprawach spornych decyzję podejmuje sędzia główny.

 • W przypadku rażąco niewłaściwego zachowania na sali gier sędziemu głównemu

przysługuje prawo stosowania wszystkich środków dyscyplinujących.

 • Na sali gier obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków oraz
  korzystania z telefonów komórkowych.
 • Regeneracja sił i gry towarzyskie odbędą się w sali klubowej.

7. Program Mistrzostw:

25 luty (środa)

 • od godz. 15:00 przyjazd zawodników
 • godz. 18:00-22:00 kolacja

GODZ 20:00 OTWARTY TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH

Puchary i dyplomy będą wręczane  podczas ceremonii zakończenia Mistrzostw Polski Leśników.

26 luty (czwartek)

 • godz. 7:45-8:30 – śniadanie
 • godz. 8:45-9:00 – odprawa techniczna
 • godz. 9:00-9:15 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski Leśników
 • godz. 9:30-10:30 – I runda
 • godz. 10:45-11:45 – II runda
 • godz. 12:00-13:00 – III runda
 • godz. 13:15-14:15 – obiad
 • godz. 14:30-15:30 – IV runda
 • godz. 15:45-16:45 – V runda
 • godz. 17:00-18:00 – VI runda
 • godz. 18:15-19:15 – VII runda
 • godz. 19.30 – kolacja

27 luty (piątek)

            godz.7:00- śniadanie

godz. 7:45-8:45 – VIII runda

 • godz. 9:00-10:00 – IX runda
 • godz. 10:15-11:15 – X runda
 • godz. 11:30-12:30 – XI runda
 • godz. 12:45-13:45 – obiad
 • godz. 14:00-18:00 – wycieczka
 • godz. 19:00- uroczysta kolacja

28 luty (sobota)

 • godz. 8:15-9:00 – śniadanie
 • godz. 9:30-10:15 – uroczysta ceremonia zakończenia Mistrzostw Polski Leśników
 • godz. 10:30 – wyjazd uczestników.