Dzienne archiwum: 7 listopada 2014

Leśnicy Polscy patronują Szkole Podstawowej w Galinach

31 października 2014 roku podczas uroczystej gali Szkoła Podstawowa w Galinach (gm. Bartoszyce, woj. warmińsko – mazurskie) otrzymała z rąk leśników sztandar. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na czele z Posłem na Sejm RP Mironem Syczem i Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jackiem Protasem. Władze leśne reprezentowała Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Małgorzata Błyskun, natomiast Związek Leśników Polskich w RP, honorowego opiekuna i mecenasa szkoły, jego przewodniczący Bronisław Sasin.  Aktu poświęcenia sztandaru dokonał podczas uroczystej Mszy świętej abp dr Edmund Piszcz, który podczas homilii wielokrotnie nawiązywał do godnej i pełnej honoru postawy polskich leśników i ich zasług dla dobra kraju i przyrody.

Sztandar szkoły ufundowali leśnicy i społeczność lokalna przy znacznym zaangażowaniu organizacyjnym dyrekcji, grona pedagogicznego, rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz Gminy Bartoszyce, jako organu prowadzącego szkoły.

Czytaj dalej

Wybory w Regionie Zachodnim ZLP w RP

W dniach 24-25 października 2014 roku odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego. Do nadmorskiego ośrodka „Bażyna” w Pogorzelicy, położonego na terenie Nadleśnictwa Gryfice  zjechało z rozległej szczecińskiej RDLP 92 delegatów. Reprezentowali oni najliczniejszy w kraju Region Zachodni ZLP liczący 1098 członków, zrzeszonych w 37 organizacjach zakładowych. Delegatów na zjazd powitał Bronisław Sasin- przewodniczący ZLP w RP oraz przewodniczący Regionu Zachodniego. Złożył sprawozdanie z prac ustępującego prezydium regionu i podsumował pięcioletnią kadencję.

1

Czytaj dalej