Uroczystość nadania i wręczenia sztandaru Nadleśnictwu Przasnysz

13 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru Nadleśnictwu Przasnysz. Była to inicjatywa członków Związku Leśników Polskich  w Rzeczypospolitej Polskiej w nadleśnictwie.

7 Prezentacja Sztandaru  1

Historia powstania Nadleśnictwa Przasnysz sięga epoki napoleońskiej, czasów Księstwa Warszawskiego. 14 stycznia 18-7 roku cesarz  Napoleon Bonaparte ustanowił Komisję Rządową, która w dniu 9 kwietnia 1807 roku uchwaliła przepisy o organizacji administracji publicznej w departamentach. Określono w nich administrowanie dóbr, lasów, domów itp.

Podział na Nadleśnictwa w Departamencie Płockim, w którym znalazły się ziemie północnego Mazowsza był następujący:  1. Brok, 2. Brańszczyk, 3. Ostrołęka, 4. Ciekocin, 5. Przasnysz, 6. Pułtusk, 7. Rypin, 8. Wyszków, 9. Zakroczym. Z powyższych zapisów historycznych wynika, że Nadleśnictwo Przasnysz  istnieje już ponad 200 lat.

Ten fakt wpłynął na zrodzenie się na posiedzeniu Zarządu Zakładowej Organizacji Związku Leśników Polskich  działającej w Nadleśnictwie Przasnysz idei ufundowania sztandaru dla nadleśnictwa. Inicjatywa powyższa uzyskała aprobatę Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków organizacji.

3 Przemawia Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Przemawia Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Powołano do życia Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem kol. Zbigniewa Ulatowskiego, Przewodniczącego Zakładowej Organizacji ZLP. Podjęto działania organizacyjne by nadanie i wręczenie sztandaru odbyło się w roku jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.

1 Poświęcenie SztandaruPoświęcenie Sztandaru

Pomysł nadania sztandaru nadleśnictwu zyskał aprobatę  Dyrektorów RDLP w Olsztynie – poprzedniego Dyrektora Pana Jana Karetko jak również obecnej Pani Dyrektor Małgorzaty Błyskun.

2 Przemarsz z kościoła do MDK-u Przemarsz z kościoła do MDK-u

13 czerwca 2014 r. (w piątek) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Pani Małgorzata Błyskun nadała sztandar Nadleśnictwu Przasnysz. Oficjalną uroczystość w Miejskim Domu Kultury poprzedzona była mszą św. w kościele Ojców Pasjonistów w Przasnyszu, podczas której sztandar został poświęcony przez kapelana olsztyńskich leśników  ks. Mariusz Rybickiego.

9 Goście uroczystościGoście uroczystości

Nadleśniczy otworzył część oficjalną i przywitał gości. Historię nadleśnictwa Przasnysz przedstawił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Wszyscy fundatorzy dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru przez Naczelnika Wydziału Kadr RDLP Pana Marcina Żurkowskiego, Pani Dyrektor  wręczyła ten piękny sztandar Nadleśniczemu Nadleśnictwa Przasnysz Panu Stanisławowi Czarzastemu. Po ucałowaniu i przejęciu Nadleśniczy przekazał go w ręce pocztu sztandarowego.

4 Gwóźdź wbija Pani DyrektorGwóźdź wbija Pani Dyrektor

5 Wręczenie aktu nadania SztandaruWręczenie aktu nadania Sztandaru

6 Wręczenie sztandaruWręczenie sztandaru

7 Prezentacja Sztandaru 2 Prezentacja Sztandaru

8 Przekazanie Sztandaru pocztowi sztandarowemu Przekazanie Sztandaru pocztowi sztandarowemu

Po wręczeniu sztandaru było mnóstwo gratulacji i życzeń dla Nadleśnictwa i jego załogi od licznie zebranych gości.

10 Występ zespołu Młode Kurpie Występ zespołu Młode Kurpie

Uroczystość uświetnił występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Kurpie” – uczniów z zaprzyjaźnionego Gminnego Zespołu Szkól w Jednorożcu. ”

 Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski