Spotkanie z Dyrektorem Generalnym LP

W dniu 7 lipca br. w siedzibie GDLP odbyło się spotkanie przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP z Dyrektorem Generalnym LP  Adamem Wasiakiem.

Podczas spotkania wręczono  Dyrektorowi  zaproszenie  na naradę Rady Krajowej  oraz udział w XXVI Rajdzie w dniach 11-13 września 2014 roku na terenie RDLP Gdańsk w miejscowości Gniew. tegoroczny rajd przypada w roku Jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych. Związek liczy, że nie zabraknie tym razem, na zakończeniu Rajdu  Dyrektora Generalnego LP.

Ponadto podczas spotkania poruszono następujące tematy:

  1. Funkcjonowanie nadleśnictw na terenie Puszczy Białowieskiej.
  2. Polityka mieszkaniowa i realizacja wniosków z Konferencji dot. polityki  mieszkaniowej.
  3. Polityka płacowa w II półroczu 2014 r.,  w tym kwestia podwyższenia wartości  stawki wyjściowej.  Związek złoży wniosek w  sprawie wzrostu stawki wyjściowej do 20.07.2014 r.
  4. Ujednolicenia należności za utrzymywanie kancelarii leśniczego.
  5. Leczenia sanatoryjnego pracowników LP zakażonych boreliozą.
  6. Ubezpieczenia pracowników Lasów Państwowych od NW i choroby odkleszczowej.
  7. Formy odwoływań i powoływań nadleśniczych ( dot.m.in. Z. Grugela) oraz zatrudnienia byłego dyrektora RDLP Gdańsk.

Przewodniczący ZLP w RP
Bronisław  Sasin