26 godzin, które mogą zdecydować o przyszłości Lasów Państwowych

8 stycznia 2014 – projekt zmian ustawy do ustawy o lasach wpłynął do Sejmu. Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

– 23.01.2014  – godz. 9.30 połączone Komisje obradowały pod przewodnictwem posła Dariusza Rosatiego (PO)- przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

komisja finansów publicznychkomisja finansów publicznych 2W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Leśników Polskich w RP ( B. Sasin, J. Przybylski, J.Miliszewski, Zbigniew Czeryba) i NSZZ Solidarność.

Nowy obraz (1)Nowy obraz (2)Głos podczas posiedzenia Komisji w imieniu ZLP w RP  zabrał  B. Sasin, który zaapelował na wstępie o pozwolenie na wejście  ok. 50 uczestników pikietujących przed Sejmem RP. Brak stenogramu z posiedzenia połączonych Komisji natomiast z przebiegiem  obrad  można zapoznać się na stronie pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=96300A73B7CA9F57C1257C61004D05F3#

Nowy obraz (3)Pod Sejmem RP pikietowała grupa ok.50 osób, w tym 42 osoby reprezentując ZLP w RP z Regionu Radomskiego.

Nowy obraz (4)Oczekiwanie na wejście do Sejmu RP na obrady Komisji.

Nowy obraz (5)W wyniku „akcji” posłów opozycji na salę obrad Komisji zostali wprowadzeni wszyscy pikietujący.

23 stycznia 2014 w godz. 22:00 – 1.00 24.01.2014 – II czytanie na posiedzeniu Sejmu Nr posiedzenia: 59.

Nowy obraz (6)Nowy obraz (7)Obradom Sejmu podczas II czytania przysłuchiwało się (na  galerii) 12 członków ZLPwRP.

Nowy obraz (8)Przemawia  poseł Dariusz Rosati- przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, w ławach rządowych minister oraz wiceminister Ministerstwa Finansów, w głębi wiceminister Janusz Zaleski oraz dyrektor Generalny LP Adam Wasiak.

Nowy obraz (9)Poseł Stanisław Żelichowski (PSL): zgłosił poprawkę dot. zmian art. 35 tj. uchylenia ust.1pkt 2b aby powoływanie pracowników przez nadleśniczego zostało by zmienione na zatrudnianie .

Decyzja Sejmu RP po II czytaniu: skierowano ponownie do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  w celu przedstawienia sprawozdania.

Praca w komisjach po II czytaniu

24 stycznia 2014 r.ok. godz. 2.00 w nocy. Komisje: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradujące pod przewodnictwem posła Dariusza Rosatiego (PO), przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, rozpatrzyły: – poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078) zostały odrzucone.

Poseł Stanisław Żelichowski (PSL): wycofał poprawkę o zmianie art. 35 Cyt. ze sprawozdania „ Szanowni państwo, z przykrością przyjmuję do wiadomości, że poprawka znacznie wykracza poza zakres tematyczny ustawy, stąd poprawki – pierwszą i piątą – wycofujemy. Złożymy je w innym trybie. Sprawozdanie komisji druk nr 2078-A

Wniosek komisji: odrzucić wszystkie poprawki

24 stycznia 2014 – ok. godz. 11.30 III czytanie na posiedzeniu Sejmu – Nr posiedzenia: 59

Głosowanie: całość projektu ustawy

Wynik: 230 za, 207 przeciw, 2 wstrzymało się

PO (203) GŁOSOWAŁO – 197 ZA – 197 PRZECIW – 0 WSTRZYM. – 0 NIE GŁOS. – 6

PiS (136) GŁOSOWAŁO – 132   ZA – 0      PRZECIW – 132      WSTRZYM. – 0       NIE GŁOS. – 4  

TR (36)    GŁOSOWAŁO –  33   ZA   – 2      PRZECIW – 31       WSTRZYM. –   0     NIE GŁOS. – 3

DOMARACKI MAREK za .

PIĄTAK ANDRZEJ za

PSL (33) GŁOSOWAŁO – 30    ZA – 29       PRZECIW – 0        WSTRZYM. – 1       NIE GŁOS. – 3

PAWLAK WALDEMAR ws.

SLD (26) GŁOSOWAŁO – 25   ZA – 0          PRZECIW – 25      WSTRZYM. – 0      NIE GŁOS. – 1

 SP (17) GŁOSOWAŁO   – 15   ZA – 0          PRZECIW – 15      WSTRZYM. – 0     NIE GŁOS. – 2

niez. (9) GŁOSOWAŁO – 7     ZA – 2          PRZECIW – 4        WSTRZYM. – 1     NIE GŁOS. – 2

GALLA RYSZARD za

NOWICKA WANDA prz.

GODSON JOHN ABRAHAM ws.

JAGIEŁŁO JAROSŁAW TOMASZ za  

WIPLER PRZEMYSŁAW prz.

KACZMAREK TOMASZ ng.

GOWIN JAROSŁAW prz.

ŻALEK JACEK prz.

KALISZ RYSZARD ng.

Senat RP na posiedzeniu w dn. 30.01. 2014 r. przegłosował ustawę bez poprawek.

Związek Leśników Polskich w RP przekazał w dn. 31.01.2014 r.  petycję do Prezydenta RP.

Bronisław Sasin