Dzienne archiwum: 18 listopada 2013

Uroczystość 95 lat ZLP w Regionie Zachodnim

W dniach 15-16 listopada 2013 w pięknie położonym, nadmorskim ośrodku „Bażyna” w Pogorzelicy- Nadleśnictwo Gryfice, RDLP Szczecin, odbyło się uroczyste spotkanie Rady Regionu Zachodniego Związku Leśników Polskich. Spotkanie, na które przybyło 75 delegatów, reprezentujących 37 organizacji zakładowych połączono z uroczystą akademią z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia ZLP.

Warto przecież dobrze zapamiętać, że w dniu 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego podjęto uchwałę o powołaniu zrzeszenia zawodowego skupiającego wyłącznie leśników. Komisja organizacyjna opracowała projekt statutu Stowarzyszenia Leśników Polskich i złożyła go 25 lipca 1918 r. do zatwierdzenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Władze okupacyjne nie zaakceptowały jednak przygotowanego statutu.  Do wyboru legalnych władz mogło dojść dopiero 10 listopada 1918 r., gdy w Warszawie trwało rozbrajanie Niemców. Przewodniczącym stowarzyszenia leśników został wówczas Stanisław Kączkowski. Tworzenie ogólnopolskich struktur Związku Leśników trwało jakiś czas. Poprzednicy dzisiejszych członków Regionu Zachodniego ZLP, czyli leśnicy z Pomorza , dzisiejszej Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolski  mogli przyłączyć się do niego dopiero po zjeździe delegatów. Odbył się on w dniach 31 X – 1 XI 1920 r., a udział w nim wzięło 300 uczestników reprezentujących leśników z lasów państwowych oraz także prywatnych, którzy utworzyli filię ZLP. Czytaj dalej