Wybory w organizacji zakładowej przy Nadleśnictwie Świeradów

W dniu 13.05.2013 w Nadleśnictwie Świeradów ( RDLP Wrocław) odbyło się zebranie  sprawozdawczo – wyborcze  związku zawodowego pracowników Nadleśnictwa Świeradów. Zebranie  rozpoczęto od przywitania gości przez Przewodniczącego Bogusława Kortę. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP  Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Wrocławskiego Zbigniew Czeryba oraz  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Świeradów Wiesław Krzywina. Organizacja zakładowa Nadleśnictwa Świeradów liczy 53 członków + 4 emerytów i prawdopodobnie jest  najliczniejszą organizacją zakładową zrzeszoną  w  Związku Leśników Polskich w RP. W zebraniu uczestniczyło 39 członków związku.

DSCN1743Sala obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Po przywitaniu gości przystąpiono do części sprawozdawczo – wyborczej. Sprawozdanie ustępującej Rady Zakładowej przedstawił Przewodniczący Bogusław Korta. Następnie odbyła się dyskusja w przedmiocie informacji przedstawionych w sprawozdaniach, po czym udzielono zostało absolutorium dla Rady Zakładowej. W dalszej części Zjazdu przeprowadzono wybory w głosowaniu tajnym w wyniku, których na nową kadencję wybrano na przewodniczącego Bogusława Kortę. Do Rady Zakładowej weszli: Mirosław Bock, Elżbieta Balcewicz, Grzegorz Schubert, Waldemar Romanowicz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został: Piotr Salawa, a członkami: Zygmunt Czajka I Stanisław Babik.  Delegatami na zjazd regionu wybrani zostali: Zbigniew Grambowski, Grzegorz Schubert, Waldemar Romanowicz, Mirosław Kulik, Bogdan Salawa, Zygmunt Czajka.

DSCN1753Głosowanie

Pomiędzy poszczególnymi glosowaniami  miało miejsce wystąpienie Przewodniczącego . Bronisława Sasina,  który przedstawił plan pracy na najbliższy okres działalności w tym między innymi: działanie w kierunku sprzedaży mieszkań, rekompensat za opuszczenie mieszkania funkcyjnego, zmiany w sposobie zatrudniania z powoływania na zatrudniania na podstawie umowy o pracę w odniesieniu do niektórych stanowisk w tym między innymi leśniczego, zmian w PUZP  i innych tematów dotyczących spraw pracowniczych. Po wystąpieniu Przewodniczącego Bronisława Sasina głos zabrał Nadleśniczy Wiesław Krzywina, który przedstawił wyniki gospodarczo-finansowe za I kwartał oraz określił kierunki polityki mieszkaniowej po wprowadzeniu nowego podziału na mieszkania niezbędne i zbędne.

DSCN1751Przemawia Nadleśniczy Wiesław Krzywina, po Jego lewej stronie: Bogusław Korta-przewodniczący organizacji zakładowej, Zbigniew Czeryba- przewodniczący Regionu Wrocławskiego, Bronisław Sasin- przewodniczący ZLP w RP.

W czasie dyskusji poruszono wiele problemów nurtujących pracowników, w tym sprawy mieszkań zastępczych dla członków rodzin po zmarłych pracownikach.