Posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska

W dniu 2 kwietnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska. Tematem posiedzenia było:

  • Rozpatrzenie „Informacji o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2011 roku” (druk sejmowy nr 968).
  • Informacja na temat funkcjonowania parków narodowych i aktualnych problemów finansowych.

Oprócz członków Senackiej Komisji Środowiska w posiedzeniu udział wzięli:

  • Podsekretarz Stanu Piotr Woźniak
  • Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak
  • Dyrektorzy Parków Narodowych.
  • Przedstawiciele związków działających w Parkach i Lasach Państwowych.

Radę Krajową Związku Leśników Polskich reprezentowali Bronisław Sasin i Jerzy Przybylski oraz Piotr Kozłowski z liczną grupą członków Związku Leśników Polskich w RP Parków Narodowych.