IX Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Szachach

Uczestnicy IX Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Szachach podczas gry

W dniach 15-17.11.2022 r. w Zespole Szkół Leśnych w Lesku odbyły się  IX Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Szachach pod honorowym patronatem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W tych dniach leska szkoła gościła 27 zawodników z  Techników Leśnych z:  Białowieży, Warcina, Starościna, Rucianego-Nidy i Zagnańska. Inauguracji zawodów dokonali Wicedyrektor Szkoły Pan Janusz Leszczyński oraz Pan Stanisław Przytulski przedstawiciel Związku Leśników Polskich w RP Okręgu Krośnieńskiego. O zasadach gry przypomniała sędzia zawodów Pani Marta Michalska oraz Pan Włodzimierz Hackiewicz. Turniej główny rozgrywany był systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 30 minut na zawodnika. W turnieju można było zdobyć V i IV kategorię szachową, udało się to 13 szachistom.

Podczas uroczystego apelu w obecności całej społeczności uczniowskiej odbyło się zakończenie Mistrzostw. Przy fanfarach odgrywanych przez zespół sygnalistów, nagrody wszystkim uczestnikom wręczyli:  Pani Dyrektor Jadwiga Szylak , Pan Stanisław Przytulski oraz Pan Dawid Gołębiowski Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zawodnik z Technikum Leśnego w Starościnie – Stanisław Kudlak , który zajął I miejsce we wszystkich rozgrywanych turniejach: drużynowym, indywidualnym i grze błyskawicznej. 

Wyniki rywalizacji w turnieju drużynowym:

I miejsce – Technikum Leśne w Starościnie – 19,5 pkt (Stanisław Kudlak, Patryk Nowak, Szymon Filistowicz)

II miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku  – 19 pkt (Mikołaj Wdowiak, Błażej Wąsiewicz, Maciej Leśniewski)

III miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Lesku  – 16 pkt (Paweł Weimer, Konrad Kamiński, Patryk Śnieżek)

Wyniki rywalizacji w turnieju indywidualnym:

I miejsce – Stanisław Kudlak z Technikum Leśnego w Starościnie  –  9 pkt

II miejsce  – Mikołaj Wdowiak z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku  –  7,5 pkt

III miejsce – Paweł Weimer z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku  –  7 pkt

Wyniki rywalizacji w turnieju gry błyskawicznej:

I miejsce – Stanisław Kudlak z Technikum Leśnego w Starościnie  –  8,5 pkt

II miejsce  – Mikołaj Wdowiak z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku  –  8 pkt

III miejsce – Szymon Filistowicz z Technikum Leśnego w Starościnie  –  6,5 pkt

Organizatorzy zawodów wyrażają wdzięczność Związkowi Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej za objęcie honorowym patronatem IX Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Szachach oraz ufundowanie pucharów.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy sukcesów w Mistrzostwach i życzymy powodzenia
w kolejnych zawodach.

Tekst: Marta Michalska

Foto: Szymon Brodzicki