Miesięczne archiwum: marzec 2022

Spotkanie maturzystów z ZSL w Goraju z Przewodniczącym ZLP w RP Regionu Pilskiego

29 marca 2022 r. nasi maturzyści uczestniczyli w spotkaniu na temat organizacji, funkcjonowania i znaczenia związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkania te organizowane są cyklicznie od 2018 r. w celu przybliżenia przyszłym pracownikom Lasów Państwowych min. tego, po co pracownikom związki zawodowe, zasady funkcjonowania związków oraz ich historię. Uczniom przybliżono działalność jednego z najstarszych, branżowych związków zawodowych jakim jest Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Prelekcję poprowadził Pan Włodzimierz Wojtczak Przewodniczący Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst i foto: ZSL w Goraju

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP i nowe władze Związku

W dniach 24-25 marca 2022 roku w podwarszawskim Sękocinie obradował Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP. Na Sali obrad spotkało się blisko 140 Delegatów reprezentujących 400 Organizacji Zakładowych z Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Szkół Leśnych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Poprzedni Zjazd Sprawozdawczy odbył się w marcu 2019 roku. W związku z pandemią nie było bowiem możliwe zorganizowanie ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów w roku 2020 i 2021.

Czytaj dalej

II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZASADCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W LEŚNICTWIE

16 marca 2022 r. w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju odbył się finał II Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Leśnictwie. Celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie.

Czytaj dalej

Dzień kobiet

Wszystkim Paniom w Dniu Święta Kobiet najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i  pokoju w otaczającym nas świecie oraz spełnienia nawet pozornie nierealnych, ale najpiękniejszych marzeń każdego dnia, a nie tylko od święta życzą

Panowie z ZLP w RP

Zapusty, ostatki, śledzik…

Od bardzo już długiego czasu trudno i smutno żyje się nam wszystkim. Smutny czas pandemii, która przyniosła strach, chorobę, nierzadko śmierć. Zaczęliśmy unikać się nawzajem, nawet bać drugiego człowieka, staliśmy się nieufni i zamknięci w sobie oraz skupieni  tylko na własnych sprawach. Dystans i maseczka pozbawiły nas uśmiechu i radości płynącej z kontaktu z innymi ludźmi: rodziną, znajomymi, sąsiadami. Ograniczenia sanitarne pozbawiły nas możliwości spotkań, zabaw i odzwyczaiły od kontaktów społecznych. Znacznie częściej widzimy się na ekranie komputera, czy smartfona niż na żywo…

Kiedy sytuacja zaczęła powoli normalizować się i wydawać się mogło, że świat wraca do normalności pojawiło się widmo wojny tuż przy granicach Polski. Z niedowierzeniem, smutkiem i trwogą słuchamy doniesień z Ukrainy. Widzimy okropieństwa wojny, tłumy uchodźców i ze strachem słuchamy doniesień medialnych.

Czytaj dalej