Dzienne archiwum: 21 lipca 2021

Informacja na temat V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego odbytego w dniu 02.07.2021 r. oraz I Posiedzenia RR ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego z dnia 16.07.2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 r. w dużej sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego. Rozpoczęty został o g. 900 wprowadzeniem sztandaru Związku i przywitaniem przez kol. Wiceprzewodniczącego Mirosława Chorosia gości przybyłych na Zjazd w osobach: Pani Doroty Borkowskiej – żony śp. kol. Andrzeja Borkowskiego oraz Pana Adama Roczniaka – Dyrektora RDLP w Olsztynie i Pana Piotra Juszczyka – Naczelnika Kadr RDLP w Olsztynie.

Czytaj dalej