Dzienne archiwum: 3 listopada 2020

Najważniejsi są ludzie – odpowiedź Dyrektora Generalnego

W artykule z 16 października br. Najważniejsi są ludzie pisaliśmy o skierowaniu do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych kilku propozycji. Dyrektor pismem GK.074.1.53.2020 z dn. 28 października br. odniósł się do nich:

„W  nawiązaniu  do  pisma  Pana  Przewodniczącego  z  dnia  15  października 2020 r., (znak spr.: ZLP-01.46.2020,) dziękując za przekazane stanowisko i propozycje działań pro pracowniczych sugerowanych do podjęcia przez kierownictwo Lasów Państwowych uprzejmie informuję, iż wszelkie decyzje kierownictwa Lasów Państwowych, w szczególności w tym czasie – okresie pandemii – podejmowane są w trosce o zachowanie prawidłowego funkcjonowania PGL Lasy Państwowe oraz w trosce o zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy z uwzględnieniem przepisów prawa i zaleceń ogłaszanych przez władze rządowe odnośnie zachowania zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju.

Czytaj dalej