Dzienne archiwum: 18 marca 2018

Zjazd Krajowy ZLP w RP obradował w dniach 16-17 marca 2018 roku

 

Wczoraj po południu zakończyły się obrady Sprawozdawczego Zjazdu Krajowego  Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd w roku jubileuszu 100 – lecia  ZLP w RP rozpoczął się w obecności ważnych gości, bo na spotkanie z najwyższą władzą ZLP w RP przybyli: Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu – Pani Małgorzata Joanna Golińska, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Bogusław Piątek oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi DG LP Paulina Bień.  Czytaj dalej