Dzienne archiwum: 10 kwietnia 2017

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP

30-31 marca w Sękocinie Starym obradował Zjazd ZLP w RP.  Na najważniejszym w roku posiedzeniu, członkowie ZLP w RP zdecydowali o wyborze nowych władz związkowych oraz dyskutowali o zagadnieniach istotnych dla pracowników Lasów Państwowych. Rangę podejmowanych tematów potwierdza rekordowa, 93% frekwencja – ze 157 delegatów, w Zjeździe uczestniczyło aż 146 członków ZLP w RP.

1Bronisław Sasin rozpoczyna obrady Zjazdu. 

2Delegaci na Zjazd – sala obrad. 

Czytaj dalej