Dzienne archiwum: 19 grudnia 2016

Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji

16 grudnia 2016r. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji poświęcone m. in. rozpatrzeniu Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 poz. 1414 ze zm.) w zakresie sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. W obradach, oprócz posłów – członków Komisji – uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz autor petycji Robert Czyż. Spośród zainteresowanych stron, których dotyczy treść petycji, jako jedyny brał udział przedstawiciel Związku Leśników Polskich w RP – Urban Kolman.

Czytaj dalej