Dzienne archiwum: 15 grudnia 2016

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie Ustawy o Prawie łowieckim z udziałem ZLP w RP

13 grudnia br. w gmachu Sejmu RP w  Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZLP w RP – 15-sto osobowa reprezentacja m.in. członków Rady Krajowej oraz 80- cio osobowa grupa leśników – członków ZLP Regionu Radomskiego.

str.12Tuż przed rozpoczęciem obrad Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Od prawej: Zbigniew Nahajowski z ZLP Regionu Dolnośląskiego, Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP. W tle wchodzą przedstawiciele DGLP: Jan Błaszczyk, Główny Łowczy LP, Krzysztof Janeczko – Z-ca Dyr. Gen. ds. Gospodarki Finansowej, Tomasz Zawiła – Niedźwiecki – Z-ca Dyr. Gen. ds. Rozwoju. (fot. Marek Cholewa)

Czytaj dalej

Nic ponad zdrowie – wywiad z Maciejem Barcikiem – dyrektorem Biura Ubezpieczeń Grupowych Mentor S.A.

Leśnicy, niezależnie od stanowiska pracy, są postrzegani jako okazy zdrowia, a laikom nasza praca wydaje się bardzo spokojna, bezpieczna i zupełnie bezstresowa. Wiemy doskonale, że jest zupełnie inaczej, stąd sami musimy zadbać o swoją zdrową przyszłość. Któż z nas nie chciałby jesienią życia w zdrowiu i szczęściu spoglądać z dumą na efekty swojej wieloletniej pracy w Lasach Państwowych. Pewnie każdy z nas chciałby miło spędzać czas emerytury na  bliskich spacerach, a może i w dalekich podróżach, a nie tylko w kolejkach do lekarza, jak to często bywa. Zapracowani, przytłumieni ogromem obowiązków zwykle nie mamy czasu dla siebie, swojego zdrowia i nie bardzo wiemy jak o nie solidnie zadbać. Od pewnego czasu mamy dobrego sojusznika, który nie tylko przypomina nam słowa Jana Kochanowskiego. Bo nie wystarczy powtarzać, że nic ponad szlachetne zdrowie, trzeba o nie umiejętnie zadbać. Dlatego podczas ostatniego spotkania Rady Krajowej ZLP w Krynicy namówiłem na chwilę rozmowy kogoś, kto twierdzi, że dla niego zdrowie leśników jest najważniejsze.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej w Krynicy – Zdroju

16-17 listopada odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Krajowej z gościnnym udziałem Krzysztofa Janeczko –Z-cy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi. Tym razem przedstawiciele władz związkowych obradowali w szczególnym dla ZLP w RP miejscu – sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju. Poza kluczowymi tematami – projektem nowego Statutu ZLP w RP, negocjacjami PUZP i kosztami realizacji postulatów związkowych, członkowie Rady Krajowej mieli okazję zapoznać się z ofertą sanatorium oraz obejrzeć efekt zrealizowanych inwestycji.  

2-3.5.Bronisław Sasin otwiera posiedzenie Rady Krajowej. Od lewej: Halina Stachowska, Krzysztof Janeczko, Bronisław Sasin, Grzegorz Cekus. 

Czytaj dalej