Dzienne archiwum: 30 czerwca 2016

Wspólne posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP i Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie

Kolejne w tym roku posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP odbyło się 22-24 czerwca w Pogorzelicy, w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Bażyna”. Najważniejsze z omawianych tematów dotyczyły postępów w negocjacjach związkowych z Dyrekcją Generalną LP w sprawie nowelizacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zagadnień mieszkaniowych w Lasach Państwowych oraz bieżących kwestii z działalności ZLP w RP.

Czerwcowe posiedzenie odbyło się w poszerzonym składzie – wspólnie z członkami Rady Krajowej ZLP w RP obradowali przedstawiciele Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie.

1Przewodniczący Bronisław Sasin otwiera wspólne obrady Rady Krajowej ZLP w RP i Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie.

Czytaj dalej