Dzienne archiwum: 20 maja 2013

Miedzynarodowa Konferencja w Słowacji

W dniach 15-17 maja 2013 r. w Starej Lubowni ( Słowacja) odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat „ Ochrona lasów, wpływ transformacji na rozwój gospodarki leśnej i zatrudnienia oraz dialog społeczny w sektorze leśnym“. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji leśnej oraz związków zawodowych z Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Chorwacji i Serbii. Konferencję prowadził Przewodniczący Słowackich  Związków Zawodowych „ Drewno,Las,Woda“ Zdenek Dlugos. Ponadto ze strony słowackiej, oprócz działaczy związkowych, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Słowackich, Tatrzańskiego Parku Narodowego Słowacji (TANAP) oraz Dyrekcji Lasów Miejskich.

KonferencjaProwadzący Konferencję  Zdenek Dlugos ( po środku)oraz przedstawiciele leśnych urzędów  Słowacji.

Czytaj dalej